Các khu vực hoạt động chính của công ty

TÊN KHU CÔNG NGHIỆP ĐỊA CHỈ
KCN Sam Sung I – VII Khu Công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh
KCN Đông Thọ Quế Võ – Bắc Ninh
KCN Đình Trám Việt Yên – Bắc Giang
KCN Song Khê – Nội Hoàng Việt Yên – Bắc Giang
KCN Tiên Sơn Tiên Du – Bắc Ninh
KCN Sam Sung Thái Nguyên KCN Yên bình – Phổ yên – Thái Nguyên

Với đầu xe hiện có của công ty, Chúng tôi không ngừng cải tiến và nâng cấp chất lượng đầu xe cũng như số lượng để đảm bảo sự phục vụ tốt nhất đến khách hàng. Và dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của công ty ở các khu công nghiệp điển hình mà công ty đã trúng thầu tại : KCN Sam Sung I – VII, KCN Đông Thọ – Quế Võ ( Bắc Ninh) , KCN Đình Trám ( Bắc Giang) , KCN Song Khê – Nội Hoàng (Bắc Giang).